Läs mer om Våra barns klimat på varabarnsklimat.se

Skogspromenad

  • 200 kr

En trygg hand som leder dig på vägen. Vart du än går. En trygghet vi vill bevara för framtiden. Våra barns klimat är vårt ansvar.  Klimatförändringarna påvDela

En trygg hand som leder dig på vägen. Vart du än går. En trygghet vi vill bevara för framtiden. Våra barns klimat är vårt ansvar.  

Klimatförändringarna påverkar barn redan nu och allt fler barn riskerar att förlora sin hälsa, sin framtid och sina liv på grund av klimatkrisen. Barn som lever i fattigdom och på sårbara platser drabbats allra först och värst av klimatkrisen, men även barn i Sverige påverkas redan idag. Mer än hälften av unga mellan 12–18 år är oroliga för framtidens klimat och miljö och många känner hopplöshet. Oron påverkar lek, skolgång, sömn och drömmar om framtiden. Våra barns klimat vill vara barnens röst i klimatfrågan och arbetar för att politiken ska ta klimatmålen på allvar – en förutsättning för att ge våra barn en trygg framtid!

Illustration: Saga Herngren

Gåvokortet levereras digitalt i A4 format för egen utskrift eller vidarebefordran till mottagaren.
Observera att meddelande till mottagaren inte kan läggas till på gåvokort. Ditt personliga meddelande kan du själv lägga till när du skickar vidare gåvokortet.