Läs mer om Våra barns klimat på varabarnsklimat.se

Om Våra barns klimat

Våra barns klimat är en föräldraorganisation som engagerar föräldrar och andra vuxna för barnen och klimatet, med målet att skapa tryck på beslutsfattare. Det gör vi genom att öka medvetenheten, inspirera till förändring och vara en gemensam röst i klimatomställningen.

Vi vill bidra till att beslutsfattare sätter barnen och klimatet främst och gör det enkelt att leva hållbart.

Våra barns klimat grundades 2012 och är en del av den internationella plattformen Our Kids’ Climate. Vi är partipolitiskt och religiöst obundna och verkar i hela Sverige.