Läs mer om Våra barns klimat på varabarnsklimat.se

Om Våra barns klimat

Vi är föräldrar och andra vuxna som vill lämna över en hållbar värld till våra barn. 

Vi påverkar politiken, bildar opinion och ger vuxna verktyg att engagera sig för klimatet. 

Vi vill se en politik som tar klimatmålen på allvar. Det är en förutsättning för att ge våra barn en trygg framtid. 

Vårt upprop står i centrum för vårt arbete. Genom att skriva på blir du ditt barns röst för klimatet. 

Vi är partipolitiskt och religiöst obundna och verkar i hela Sverige.