Läs mer om Våra barns klimat på varabarnsklimat.se

God jul! För vår vackra planet

  • 200 kr

Välfungerande ekosystem ger oss den vackra och färgrika planet vi bor på idag. En planet som vi behöver bevara i balans – för barnen vi älskar.
Dela

Vår planet, vacker och färgrik för oss att skapa minnen på. Snöfall, artrika hav och biologisk mångfald – en natur som vi vill bevara för framtida generationer.

Klimatförändringarna påverkar barn redan idag och allt fler barn riskerar att förlora sin hälsa och sin framtid på grund av klimatkrisen. Barn som lever i fattigdom och på sårbara platser drabbats allra först och värst av klimatkrisen, men även barn i Sverige påverkas. Hälften av Sveriges unga mellan 12–18 år är oroliga för klimatet och ännu fler saknar hopp om att vi kommer lösa klimatkrisen. Oron påverkar lek, skolgång, sömn och drömmar om framtiden. Våra barns klimat vill vara barnens röst i klimatfrågan och arbetar för att politiken ska ta klimatmålen på allvar – en förutsättning för att ge våra barn en planet i balans! 

Illustration: Saga Herngren

Gåvokortet levereras digitalt i A4 format för egen utskrift eller vidarebefordran till mottagaren. 

Ett personligt meddelande kan tyvärr inte läggas till på de digitala gåvokorten. Vill du skriva ut ditt kort kan du istället välja ett kort med plats för egen hälsning.